Ścieżka przyrodnicza – spacer wirtualny 360 (video)

Dolina Noteci jest miejscem obfitującym w unikatowe atrakcje przyrodnicze o randze światowej. Obecność licznych obszarów chronionych na każdym kroku to potwierdza. Występują tutaj rezerwaty przyrody, sieć  Natura 2000, pomniki przyrody. W lasach i na łąkach spotkać można rzadkie gatunki roślin i zwierząt np. brzoza nikska Betula humilis będąca reliktem polodowcowym lub bielika zwyczajnego Haliaeetus albicilla przedstawionym w naszym godle państwowym. Znaleźć tu można także typowe formy lasu grądowego, czy łęgowego. Bogactwo przyrody jest potęgowane przez zróżnicowane ukształtowanie terenu. Od tysięcy lat przepływająca Noteć żłobi ziemię swoim nurtem, a występowanie różnorodnych form geologicznych stanowi liczne pamiątki po zlodowaceniu trzeciorzędowym. Masowe przeloty ptaków migrujących, rykowiska, bobrowiska i wiele innych aktywności przyrody stanowią atrakcje Doliny Noteci.

Kliknij aby zobaczyć panoramę w pełnym oknie

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Dolina Noteci” wraz ze ścieżką dydaktyczną „Na krawędzi Doliny Noteci” powstał w celu promocji cennych zasobów przyrodniczych występujących w naszym regionie poprzez organizowanie szkoleń, animacji przyrodniczych, wyjść terenowych, obozów ornitologicznych, zielonych szkół i wielu innych aktywności.

Film promocyjny