Most Jana Kiepury

Most znajduje się na obrzeżu Starego Miasta w Bydgoszczy w pobliżu Opery Nova łącząc bulwar Gabriela Narutowicza z Wyspą Młyńską. W pobliżu obiektu znajduje się elektrownia wodna „Kujawska” oraz amfiteatr Opery Nova.

Poprzednikiem przeprawy był istniejący w latach 1789–1945 most Magazynowy łączący Wyspę Młyńską ze spichrzami królewskimi, zlokalizowanymi w miejscu obecnej Opery Nova.

Po spaleniu spichrzy podczas walk o wyzwolenie miasta w styczniu 1945 roku, przeprawy nie odbudowano. Odbudowa przeprawy w obecnej formie związana była procesem rewitalizacji Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, który realizowano od 2005 roku poprzez projekty finansowane częściowo z funduszy unijnych.