Kładka Wenecji Bydgoskiej

Kładka znajduje się w południowej części Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy łącząc ul. Mennica z ul. Długą i Wełnianym Rynkiem poprzez tzw. Magiczne Schodki (nazwa nadana przez Radę Miasta Bydgoszczy).

W sąsiedztwie znajduje się zabudowa Wenecji Bydgoskiej o dużej wartości krajobrazowej, jak również bulwary nad Młynówką.

Począwszy od 2012 roku na balustradach kładki zaczęto zakładać „kłódki zakochanych”, co jest kontynuacją zwyczaju zapoczątkowanego w 2009 roku na moście Miłości w pobliżu Opery Nova.